dnes je 22.6.2024

Input:

Porovnanie výhodnosti fotovoltických panelov

29.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Porovnanie výhodnosti fotovoltických panelov

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.


Otázka:

Rozmýšľame o výhodnosti fotovoltických panelov. Čo by ste nám odporučil, na čo sa máme sústrediť, aby sme si vedeli porovnať výhodnosť fotovoltických panelov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Na Slovensku sa záujem o fotovoltické systémy v posledných rokoch výrazne zvýšil, čo je dôsledkom nielen rastúceho environmentálneho povedomia, ale aj legislatívnych zmien, ktoré podporujú prechod na obnoviteľné zdroje energie. V rámci legislatívnej úpravy je dôležité spomenúť nasledujúce normy a právne predpisy, ktoré majú priamy dopad na výhodnosť investícií do fotovoltických systémov na Slovensku.

  • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby stanovuje základný rámec pre podporu využívania obnoviteľných zdrojov, vrátane fotovoltických