dnes je 22.6.2024

Input:

Elektromagnetická kompatibilita pre inštalácie v roku 2024

30.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.2 Elektromagnetická kompatibilita pre inštalácie v roku 2024

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.


Otázka:

Aké zmeny resp. novinky nastali v elektromagnetickej kompatibilite pre inštalácie?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je v súčasnosti komplexná oblasť, ktorá je regulovaná rôznymi legislatívnymi nástrojmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Medzi najdôležitejšie patria:

  • Nariadenie vlády č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite. Základom tohto nariadenia je zabezpečenie, aby zariadenia fungovali v súlade so svojím elektromagnetickým prostredím bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné zariadenia v tomto prostredí.

  • Nariadenie vlády č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu. Nariadenie definuje základné pojmy, požiadavky na technické vlastnosti rádiových zariadení, ako aj