dnes je 22.7.2024

Input:

Novinky v oblasti energetických zariadení na vykurovanie

9.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.4 Novinky v oblasti energetických zariadení na vykurovanie

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.


Otázka:

Je niečo, čo je v praxi ako novinka v oblasti energetických zariadení na vykurovanie?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Legislatívu v oblasti energetických zariadení na vykurovanie, platnú pre Slovensko, je možné rozdeliť do niekoľkých skupín ako sú zákony, vyhlášky a normy. Medzi základné legislatívne dokumenty z predmetnej oblasti, patria:

  • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

  • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa týka energetického certifikátu budovy.

  • Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej