dnes je 22.7.2024

Input:

Legislatíva pre oblasť tepelných čerpadiel

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.1 Legislatíva pre oblasť tepelných čerpadiel

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.


Otázka:

Aká legislatíva platí pre tepelné čerpadlá?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Tematika tepelných čerpadiel je v Slovenskej republike zahrnutá vo viacerých normách, pričom viaceré z nich sú prevzaté od európskeho štandardu. Konkrétne čísla noriem uvediem ďalej, pričom v tejto časti je vhodné uviesť, že pri problematike tepelných čerpadiel je potrebné brať do úvahy aj príbuzné smery, s ktorými daná problematika súvisí. Legislatíva pre tepelné čerpadlá je zahrnutá v nasledovných oblastiach:

  • Zákony a smernice týkajúce sa energetickej úspory: Tepelné čerpadlá sú regulované v súvislosti s požiadavkami na energetickú účinnosť budov a systémov. Týmto spôsobom sa podporuje využívanie ekologickejších a efektívnejších technológií.

  • Zákony a nariadenia o obnoviteľných zdrojoch energie: Tepelné