dnes je 9.12.2023

Input:

Aktívni odberatelia a energetické spoločenstvá

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.2 Aktívni odberatelia a energetické spoločenstvá

JUDr. Lucia Wirdzek

Nová energetická legislatívna úprava podporuje využívanie alternatívnych zdrojov energie, prináša nových účastníkov na trhu s elektrinou a plynom a zavádza nové pojmy, ako napríklad aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, agregátor, flexibilita, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny. Všetky skupiny odberateľov by mali mať prístup k trhom s elektrinou a možnosť obchodovať so svojou flexibilitou a vlastnou vyrobenou elektrinou. Odberateľom by sa malo umožniť plné využitie výhod agregácie výroby a dodávky. Spotrebitelia by mali mať možnosť spotrebúvať, uskladňovať a predávať na trhu vlastnú vyrobenú elektrinu a zúčastňovať sa na všetkých trhoch s elektrinou poskytovaním flexibility systému, napríklad prostredníctvom uskladňovania energie, riadenia odberu alebo systémov energetickej