dnes je 22.7.2024

Input:

Zelená elektrina

3.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví môže konštatovať, že na základe predložených údajov od jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a SEPS, a.s.  podiel elektriny  podporenej doplatkom a vyrobenej z OZE (2 700 372,9 MWh), na koncovej spotrebe v roku 2
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví môže konštatovať, že na základe predložených údajov od jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a SEPS, a.s.  podiel elektriny  podporenej doplatkom a vyrobenej z OZE (2 700 372,9 MWh), na koncovej spotrebe v roku 2019 v Slovenskej republike predstavoval 8,91%.

V prípade, ak zosumarizujeme množstvo vyrobenej elektriny podporenej doplatkom z OZE spolu s elektrinou vyrobenou a podporenou doplatkom z KVET, ich podiel na koncovej spotrebe v roku 2019 bol 16,76%.

Na Slovensku je pritom celkovo 2720 zdrojov (z toho 2584 OZE), ktorých výroba bola v roku 2019 podporená doplatkom.  Celková koncová spotreba elektriny