dnes je 22.6.2024

Input:

Správne nastavenie kotla na vykurovanie

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.5 Správne nastavenie kotla na vykurovanie

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.


Otázka:

Ako by mal byť správne nastavený kotol na vykurovanie?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Legislatíva, týkajúca sa správneho nastavenia kotla na vykurovanie, je obsiahnutá vo viacerých predpisoch, zákonoch a normách, pričom majú spoločný cieľ a to zabezpečiť bezpečnú a efektívnu prevádzku kotlov. V Slovenskej republike je oblasť vykurovania upravená nasledovnými zákonmi, vyhláškami a technickými normami:

  • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa týka energetického certifikátu budovy.

  • Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti).

  • STN EN 303-5 – Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé