dnes je 30.9.2023

Input:

Postup pri výstavbe a pripojení fotovoltickej elektrárne v roku 2023

22.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.3 Postup pri výstavbe a pripojení fotovoltickej elektrárne v roku 2023

Mag. Annamária Tóthová; Mgr. Sylvia Berová; Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby v odbernom mieste totožnom s napájacím miestom s celkovým inštalovaným výkonom, ktorý nepresahuje maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta je tzv. lokálny zdroj.

Pri písaní tohto článku vychádzame pre zjednodušenie z toho, že

i) stavebníkom fotovoltickej elektrárne, a teda výrobcom elektriny v lokálnom zdroji, bude aktívny odberateľ, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,

ii) celkový inštalovaný výkon elektrárne