dnes je 22.6.2024

Input:

Overenie správneho fungovania merača spotreby energií

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.1 Overenie správneho fungovania merača spotreby energií

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.


Otázka:

Ako zistím či mi správne funguje merač spotreby energií?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Nižšie uvádzam niektoré významné normy, zákony a smernice týkajúce sa merania a spotreby vybraných druhov energií:

Elektrickej energie:

  • Smernica Európskej únie 2019/944 o meraniach elektrickej energie: Táto smernica stanovuje spoločné pravidlá pre meranie elektrickej energie v rámci Európskej únie a má za cieľ zlepšiť presnosť meraní a ochranu spotrebiteľov.

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: Regulačný úrad, ktorý je zodpovedný za reguláciu a dohľad nad sieťovými odvetviami, ktoré zahrňujú energetiku (elektrinu a plyn), poštové služby a elektronické komunikácie na Slovensku. ÚRSO má dôležitú úlohu v rôznych oblastiach

  • STN EN 62053: Táto séria noriem vydaných Medzinárodnou