dnes je 22.6.2024

Input:

Dotácie

3.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva podľa oddielu 2.1 Oznámenia Komisie – Zmena dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 280/01).

Ministerstvo hospodárstva SR podľa § 13e zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine č. SA.104846 (2022/N) (ďalej len „schéma“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Vyhlásenie výzvy: 21. 2. 2023
Lehota na predkladanie žiadostí: do 30. 11. 2023
Disponibilný objem zdrojov: 279 820 623 EUR

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na