dnes je 22.6.2024

Input:

Aktuálne STN v oblasti elektromerov

5.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.2 Aktuálne STN v oblasti elektromerov

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.


Otázka:

Aké STN sú v oblasti elektromerov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Normy v oblasti elektromerov, ktoré sú široko uznané a uplatňované v EÚ, pochádzajú zväčša od európskych a medzinárodných štandardizačných organizácií, ako sú CENELEC (Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu) a IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia). Normy vytvárané a schvaľované na Slovensku (STN (Slovenské technické normy)) z oblasti elektromerov a meracích zariadení existuje niekoľko, pričom týkajú sa ich konštrukcie, bezpečnosti, presnosti a ďalších parametrov. Nižšie uvediem niektoré normy STN týkajúce elektromerov.

  • STN EN 50470-1: Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 1: Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Meracie zariadenia (triedy A, B a C). Táto norma definuje všeobecné